เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ราคาถูก,เครื่องอ่านบาร์โค้ด ราคาถูก,หัวพิมพ์บาร์โค้ด ราคาถูก

บาร์โค้ด คืออะไร

บาร์โค้ด (Barcode) เป็นรหัสแท่งประกอบด้วยเส้นมืด (มักจะเป็นสีดำ) และเส้นสว่าง (มักเป็นสีขาว) วางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง เป็นรหัสแทนตัวเลขและตัวอักษร ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ง่าย ขึ้น โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ซึ่งจะทำงานได้รวดเร็ว และช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลได้มาก บาร์โค้ดเริ่มกำเนิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1950 โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจทางด้านพาณิชย์ขึ้น สำหรับค้นคว้ารหัสมาตรฐานและสัญลักษณ์ที่สามารถช่วยกิจการด้านอุตสาหกรรม และสามารถจัดพิมพ์ระบบบาร์โค้ดระบบ UPC-Uniform ขึ้นได้ในปี 1973 ต่อมาในปี 1975 กลุ่มประเทศยุโรปจัดตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อสร้างระบบบาร์โค้ด เรียก ว่า EAN-European Article Numbering สมาคม EAN เติบโตครอบคลุมยุโรปและประเทศอื่นๆ (ยกเว้นอเมริกาเหนือ) และระบบบาร์โค้ด EAN เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี 1987 โดยหลักการแล้ว บาร์โค้ดจะถูกอ่านด้วยเครื่องสแกนเนอร์ บันทึกข้อมูลเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์โดยตรง โดยไม่ต้องกดปุ่มที่แท่นพิมพ์ ทำให้มีความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน รวมถึงอ่านข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และจะเห็นได้ชัดเจนว่าปัจจุบันระบบบาร์โค้ดเข้าไปมีบทบาทในทุกส่วนของ อุตสาหกรรม การค้าขาย และการบริการ

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Barcode Printer หรือ Printer Barcode (ภาษาไทย : เครื่องพิมพ์ บาร์โค้ด) คืออะไร โดยส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆ จะใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อพิมพ์บาร์โค้ดใส่สติ๊กเกอร์เพื่อทำรหัส เพื่อความสะดวกต่อการเก็บข้อมูล Barcode Printer เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (หรือ Barcode Printer เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด) เป็นอุปกรณ์ที่ต้องต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์สำหรับการพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (Sticker Barcode) ป้ายชื่อหรือแท็กที่สามารถใช้ติดกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสินค้าต่างๆ สินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่ใช้ทั่วไปจะพิมพ์กับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด หรือป้ายสติ๊กเกอร์ (แท็ก) หรือ พิมพ์ที่กล่องก่อนที่ทำการจัดส่งสินค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น ส่วนใหญ่สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดในการพิมพ์ จะแบ่งเป็น 2 ระบบ มีทั้งระบบ Thermal Transfer และ ระบบ Direct Thermal ดังต่อไปนี้ ระบบ Thermal Transfer ซึ่งเป็นระบบที่ต้องใช้ริบบอนบาร์โค้ดในการพิมพ์ คนส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่า ริบบอนคืออะไร ริบบอน คือ หมึกที่เอาไว้ใช้ในการพิมพ์บาร์โค้ดโดยจะผ่านระบบความร้อนของหัวพิมพ์ ซึ่งมีความละเอียดแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

เครื่องอ่านบาร์โค้ด

Barcode Scanner เครื่องอ่านบาร์โค้ด คืออะไร Barcode Scanner หรือ เครื่องอ่านบาร์โค้ด คือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูลที่อยู่ในแท่งบาร์โค้ด แล้วแปลงให้เป็นข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้โดยคอมพิวเตอร์ หน้าที่ของเครื่องอ่านบาร์โค้ด 1.หา Elements ที่ถูกต้องของ Bar และ Space 2.กำหนดส่วนกว้างของแต่ละ Bar และ Space 3.จัดกลุ่มของบาร์โค้ดที่อ่านเข้ามา 4.นำ Element Widths เปรียบเทียบกับรูปแบบตารางบาร์โค้ด 5.ตรวจสอบ Start/Stop Characters เวลาที่มีการอ่านกลับทิศทาง 6.ยืนยัน Quiet Zone ทั้งสองข้างของบาร์โค้ด 7.ยืนยันความถูกต้องของ Check Characters หลักการทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค๊ด 1.เครื่องอ่าน (Reader) ฉายแสงลงบนแท่งบาร์โค๊ด 2.รับแสงที่สะท้อนกลับมาจากตัวบาร์โค๊ด 3.เปลี่ยนปริมาณแสงที่สะท้อนกลับมาให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า 4.เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นข้อมูลที่นำไปใช้งานได้ 1.เครื่องอ่าน (Reader) ฉายแสงลงบนแท่งบาร์โค้ด หรือ แหล่งกำเนิดแสง (Light Source) ภายในเครื่องอ่านบาร์โค้ดจะฉายแสงลงบนแท่งบาร์โค้ด และกวาดแสงอ่านผ่านแท่งบาร์ 2.รับแสงที่สะท้อนกลับมาจากตัวบาร์โค๊ด ฉายการอ่านบาร์โค้ดจะใช้หลักการสะท้อนแสงกลับมาที่ตัวรับแสง

โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด

การที่จะพิมพ์บาร์โค้ดขึ้นมาได้ สิ่งที่จำเป็นต้องมี คือ โปรแกรมสำหรับพิมพ์บาร์โค้ดในปัจจุบันมีโปรแกรมประเภทนี้อยู่มากมาย ทั้งในรูปของแบบฟรีและแบบเสียเงิน(แนะนำให้ใช้แบบเสียเงินเพราะมีบริการที่ดีและยังถูกกฎหมาย) ให้ผู้ที่จะพิมพ์บาร์โค้ดได้ดาวน์โหลดมาใช้กัน แต่ถ้าใครที่ไม่อยากดาวน์โหลดโปรแกรมจากอินเตอร์เน็ต เนื่องจากกลัวว่าจะมีไวรัส(ของฟรีส่วนมากจะมีไวรัสถ้าเป็นโปรแกรมแครก) ก็สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดพิมพ์บาร์โค้ดได้เช่นกันและอีกสิ่งหนึ่ง ที่ผู้จัดพิมพ์บาร์โค้ดทุกคนต้องมี ก็คือ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สำหรับใช้พิมพ์บาร์โค้ดให้ออกมาในรูปของสติกเกอร์บาร์โค้ดรูปแบบต่าง ๆ โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด อะไรที่ใช้งานง่าย การที่เราจะเลือกโปรแกรมออกแบบบาร์โค้ดให้ตรงกับเรามากที่สุด ควรคำนึกถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ งบประมาณ จากที่กล่าวข้างต้นโปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด มีทั้งฟรีและเสียเงิน ของฟรีและดีก็มีแต่จะให้สู้ตัวเสียเงินก็ไม่ได้(ไม่สนุบสนุนตัวแครก) ถ้างบประมาณถึงก็แนะนำให้เป็นของแท้ถูกลิขสิทธิ์จะดีกว่า มีการอัพเดทในระยะยาวไม่ต้องกังวลเรื่องไวรัสและการตรวจสอบต่างๆ ดูจากฐานข้อมูล โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ดรองรับฐานข้อมูลหรือป่าว บางองค์กรใช้ Excel ในการเก็บข้อมูลต่างๆ หรือร้านค้าบางแห่งใช้ mysql เป็นต้น .สามารถของตัวผู้ใช้งาน ความสามารถผู้ใช้งานถนัดโปรแกรมออกแบบบาร์โค้ดอะไร

โปรแกรมบาร์เทนเดอร์ (Bartender Software)

หจก. เดอะ เพอเฟ็ค เลเบล แอนด์ บาร์โค้ด จัดจำหน่ายโปรแกรมบาร์เทนเดอร์ โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ดและพิมพ์บาร์โค้ดที่ดีที่สุด ทำให้การออกแบบบาร์โค้ดง่ายขึ้น เป็นเครื่องมือในการสร้างบาร์โค้ดที่หลากหลาย สามารถสร้างบาร์โค้ดได้ทุกประเภท สร้างบาร์โค้ดได้ภายในไม่กี่ขั้นตอน พร้อมฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ที่ช่วยให้คุณออกแบบบาร์โค้ดได้อย่างง่ายดาย มีการสนับสนุนจาก Seagull Scientific ด้านความปลอยภัยต่างๆ การอัพเดทเวอร์ชั่น และปัญหาที่เกิดขึ้ต่างๆจะทางเราจะมีทีมคอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาต่างๆ โปรแกรมบาร์เทนเดอร์ ใช้มากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก รองรับเมนูภาษาไทย ใช้งานง่าย เลือกโปรแกรมบาร์เทนเดอร์ให้ตรงกับธุรกิจของคุณ มีด้วยกัน 4 รุ่น คือ โปรแกรมบาร์เทนเดอร์ รุ่น Basic , โปรแกรมบาร์เทนเดอร์ รุ่น Professional , โปรแกรมบาร์เทนเดอร์ รุ่น Automation , โปรแกรมบาร์เทนเดอร์ รุ่น Enterprise สนใจโปรแกรมบาร์เทนเดอร์ ติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทาง