หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด


2019-02-22 13:46:04
หจก. เดอะ เพอเฟ็ค เลเบล แอนด์ บาร์โค้ด
หัวพิมพ์บาร์โค้ด

หัวพิมพ์บาร์โค้ด เป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากที่ทำให้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดของเราสามารถพิมพ์งานได้ หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด มีความละเอียดต่างกันแล้วแต่รุ่น มีตั้งแต่ 200 dpi จนไปถึง 600 dpi ลักษณะการพิมพ์ก็แตกต่างกันไป ปัจจัยที่ทำให้หัวพิมพ์เสียมีหลายปัจจัยด้วยเช่น การทำความสะอาดที่ไม่ถูกวิธี การใช้งานหนักจนเกินไป สภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นจึงดูแลรักษาให้ถูกวิธีจะสามารถยึดอายุการใช้งานหัวพิมพ์ได้ และถ้าเกิดหัวพิมพ์เสียไม่สามารถใช้การได้ ทาง หจก. เดอะเพอเฟ็ค เลเบล แอนด์ บาร์โค้ด มีหัวพิมพ์บาร์โค้ดจำหน่าย ราคาไม่แพงมาก บริการดี สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 0897879954 

#หัวพิมพ์บาร์โค้ด Honeywell  #หัวพิมพ์บาร์โค้ด Zebra #หัวพิมพ์บาร์โค้ด Citizen #หัวพิมพ์บาร์โค้ด TSC 

หัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด