หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ( PrintHead Citizen CLP 631 )