หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ( PrintHead Datamax H-4606 )