ผ้าหมึก ริบบอนบาร์โค้ด สำหรับเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ (Premium Wax)