หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ( PrintHead Zebra S4M )