หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ( PrintHead TSC TTP-244 Plus )