เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด Datamax-O’Neil รุ่น E-4204B