หัวพิมพ์เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ( PrintHead Argox CP 3140 )